سنگ آنتیک صدر استون

Antique Stone سنگ آنتیک

مقاله پژوهشی مقایسه سنگهای مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی در بازار ایران با بررسی سنگ های مصنوعی صدر استون به عنوان سمپل ارائه شده در 10مین کنگره بین المللی عمران

شناسنامه مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی سنگهای مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی موجود در بازار ایران

طیبه میرجلیلی – دانشجوی زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ماشااله خامه چیان – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

حجم فایل: ۱.۱۹ مگابات

شرکت صدر استون جهت حمایت از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشگران محترم ،  نمونه سنگهای مصنوعی و دکوراتیو خود را در اختیار نویسندگان محترم این مقاله  قرار داده است .

از همین رو به اطلاع تمامی محققین و پژوهشگران محترم دانشگاهی می‌رساند که از تولید مقالات پژوهشی دانشگاهی حمایت میشود.

چکیده مقاله:

شناخت خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ مصنوعی به عنوان سنگهای ساختمانی تزئینی حائز اهمیت ویژه ای است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه سنگ- های مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی از نظر ویژگیهای فیزیکی است. بدین منظور چند نمونه سنگ مصنوعی سیمانی و رزینی ساخته شده در بازار ایران و چند نمونه سنگ ساختمانی طبیعی تهیه گردیده و در ابتدا آزمایشات تعیین خواص فیزیکی شامل وزن واحد حجم خشک و اشباع، جذب آب و تخلخل بر روی نمونه های انجام شد. در نهایت مشخص شد از نظر مشخصات فیزیکی سنگهای مصنوعی به مشخصات فیزیکی سنگ طبیعی تراورتن نزدیکتر هستند، سنگم صنوعی رزین دار دارای خواص فیزیکی بهتر از سنگم صنوعی سیماندار میباشد و سنگم صنوعی مرمریتی رزیندار از نظر خصوصیات فیزیکی بهترین کیفت را نسبت به سنگهای طبیعی دارد

کلیدواژه‌ها:

ویژگیهای فیزیکی، سنگ مصنوعی، سنگ طبیعی.

عناوین مقاله:

 • خلاصه
 • 1-مقدمه
 • 2-مواد و روش
 • سنگ مصنوعی ساختمانی
 • الف-سنگ مصنوعی سیمانی
 • ب-سنگ مصنوعی رزینی
 • الف-1-سنگهای مهندسی مرمریت رزین دار
 • ب-2-سنگ مهندسی کوارتز رزین دار
 • سنگ ساختمانی طبیعی
 • 4-ویژگی های فیزیکی
 • 5-مقایسه سنگ آنتیک با سنگ طبیعی
 • مقایسه سنگ مصنوعی سیمانی با رزین دار
 • مقایسه سنگ مصنوعی با سنگ ساختمانی طبیعی
 • 7-نتیجه گیری
 • 8-قدر دانی
 • 12-مراجع

 

 

مشاهده پی دی اف مقاله:

 

برای مشاهده مقاله به لینک ذیل مراجعه کنید : http://sadrstone.com/1825/

 

 

مقایسه خصوصیات فیزیکی سنگهای مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی

سنگهای مهندسی مرمریت رزین دار

سنگ مهندسی کوارتز رزیندار

سنگ ساختمانی طبیعی

سنگ آنتی باکتریال

جدول1 : نتایج تعیین ویژگیهای فیزیکی نمونههای سنگمصنوعی و طبیعی.

مقایسه سنگمصنوعی سیمانی با رزیندار:

جدول2 : نتایج افزایش و کاهش درصد وزن واحد حجم و تخلخل نمونههای سنگهایمصنوعی با تراورتن و سنگچینی.

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ آنتیک

سنگ آنتيك

سنگ آنتیک نما

سنگ آنتیک چیست

مقایسه سنگ مصنوعی و طبیعی

مقایسه سنگ طبیعی با مصنوعی

مزایای سنگ مصنوعی

انواع سنگ مصنوعی

کاربرد سنگ مصنوعی

کاربرد سنگ مصنوعی در ساختمان

قیمت سنگ مصنوعی

سمنت پلاست

سنگ بادبر

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون منزل

سنگ مصنوعی سمنت پلاست

سنگ مصنوعی ساختمان

خرید سنگ مصنوعی دکوراتیو

سنگ آجری

سنگ آجرنما

سنگ نسوز

سنگ رنگی

سنگ آجرنما

آجر نسوز

سنگ آجر نما

قیمت هر متر مربع سنگ آنتیک

قیمت هر متر مربع سنگ مصنوعی

تکنولوژی ساخت سنگ مصنوعی

خط تولید سنگ مصنوعی

قیمت انواع سنگ آنتیک

هزینه نصب سنگ آنتیک

هزینه نصب سنگ مصنوعی

نحوه چسباندن سنگ آنتیک

نحوه چسباندن سنگ مصنوعی

لیست قیمت سنگ آنتیک